Brezplačna dostava po celotnem spletnem mestu
Brezplačna dostava po celotnem spletnem mestu
Moja košarica

image
SKU :

S potrditvijo vaših nakupov boste bremenili znesek vašega naročila

V rezervaciji


Skupna cena) 0,00 €

Naročiti Nadaljuj z nakupovanjem

GTC
cazeboo


 Prenesi PDF

Te splošne prodajne pogoje (v nadaljnjem besedilu: SPP) ponuja HOORTRADE, poenostavljena delniška družba s kapitalom 7 500 EUR, ki je vpisana v Lyonski trgovinski register pod številko 878 143 601 in ima sedež na 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie v LYONU (69007) (v nadaljnjem besedilu: HOORTRADE).

Podjetje HOORTRADE prek svojega spletnega mesta, ki je na voljo na naslednjih naslovih URL: www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/, , (v nadaljevanju "spletno mesto"), ponuja prodajo izdelkov, namenjenih notranji in zunanji montaži (v nadaljevanju "izdelki"), vsem kupcem, fizičnim osebam, ki delujejo za namene, ki ne spadajo v okvir njihove poklicne dejavnosti, in imajo stalno prebivališče na ozemlju Francije ali države članice Evropske unije (v nadaljevanju "stranka").

Vsak kupec potrjuje, da je v skladu s členi L.111-1 do L.111-8 in L.221-5 potrošniškega zakonika pred sklenitvijo pogodbe s podjetjem HOORTRADE čitljivo in razumljivo prebral te splošne pogoje poslovanja ter vse informacije, potrebne za njihovo izvajanje.

1. UPORABA IN IZVRŠLJIVOST SPP

 • 1.1 Te SPP veljajo brez omejitev ali pridržkov za vsako naročilo za izdelke, ki ga stranka odda na spletnem mestu.
 • 1.2 Namen teh SPP je opredeliti pogoje za naročanje izdelkov na spletnem mestu ter pravice in obveznosti vsake od strank v zvezi z dobavo izdelkov.
 • 1.3 Če se stranki pisno ne dogovorita drugače, imajo ti splošni pogoji poslovanja prednost pred vsemi nasprotnimi določili, ki izhajajo iz splošnih pogojev, predhodno pripravljenih in objavljenih na spletnem mestu. Uporabljajo se z izključitvijo vseh drugih dogovorov.
 • 1.4 Ti splošni pogoji veljajo za sestavni in bistveni del pogodbe, sklenjene med družbo HOORTRADE in vsako od njenih strank. Dostopni so v vsakem trenutku na spletnem mestu.
 • 1.5 O teh splošnih pogojih poslovanja je stranka sistematično obveščena ob potrditvi naročila, kar pomeni popolno in brezpogojno sprejetje teh splošnih pogojev poslovanja. To sprejetje je sestavljeno iz označitve ustreznega polja, ki je predvideno v ta namen. Označitev tega okenca ima enako vrednost kot lastnoročni podpis stranke.
 • 1.6 Družba HOORTRADE si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali prilagodi te splošne pogoje poslovanja. V tem primeru se za stranko veljavno uporablja samo različica, ki velja na dan naročila na spletnem mestu.
 • 1.7 Dejstvo, da družba HOORTRADE v določenem trenutku ne uporabi katere koli od določb teh splošnih pogojev poslovanja, se ne razlaga kot odpoved pravici, da to stori pozneje.
 • 1.8 Družba HOORTRADE poziva vsako stranko, da pozorno prebere te splošne pogoje poslovanja, jih natisne in/ali shrani na kakršen koli trajni nosilec, preden se loti naročila izdelkov na spletnem mestu.

2. VZPOSTAVITEV/REGISTRACIJA OSEBNEGA RAČUNA STRANKE

 • 2.1 Ustvarjanje in/ali vzdrževanje osebnega računa stranke je nujen in obvezen pogoj za potrditev naročila izdelkov na spletnem mestu.
 • 2.2 Stranka lahko ustvari osebni račun:
  • ob prvem obisku spletnega mesta ali kadar koli med nadaljnjim obiskom spletnega mesta z uporabo zavihka, ki je na voljo v ta namen in je dostopen na vseh straneh spletnega mesta.
  • Ob oddaji naročila na spletnem mestu, potem ko je izbral izdelke, ki jih želi naročiti, in potrdil svojo "košarico".
 • 2.3 Za ustvarjanje osebnega računa morajo stranke izpolniti vse zahtevane podatke v zvezi z njimi, pri čemer je določeno, da morebitna nepopolna vzpostavitev računa ne bo potrjena. Uporabniškega imena, ki ga je izbrala stranka, ni mogoče spremeniti. V primeru napake mora stranka znova ustvariti račun, pri čemer je treba poudariti, da prenos podatkov z enega računa na drugega ni mogoč.
 • 2.4 Družba HOORTRADE ne more biti odgovorna za morebitno napako, ki jo je stranka storila v svoji elektronski pošti, zaradi česar stranka ne prejme sporočil družbe HOORTRADE v zvezi z nadaljnjim spremljanjem njenega naročila.

3.ODDAJO NAROČILA NA SPLETNEM MESTU

 • 3.1 Vsa naročila za izdelke je treba oddati prek spletnega mesta. Podjetje HOORTRADE si prizadeva zagotoviti vizualne podobe in opise, ki so čim bolj zvesti izdelkom. Ker pa ti vizualni prikazi in ilustrativna besedila niso pogodbeni, stranka ne more zahtevati odgovornosti podjetja HOORTRADE.
 • 3.2 Podjetje HOORTRADE ne sprejema naročil za izdelke po meri, ki niso predstavljeni na spletnem mestu.
 • 3.3 Če to izrecno predlaga podjetje HOORTRADE na spletnem mestu, lahko stranka :
  • Pvnaprej naročiti izdelek, ki ga ni na zalogi in je v fazi dopolnjevanja zalog.
  • Naročiti Izdelek, ki je na zalogi.
  V teh dveh primerih mora Kupec plačati celoten znesek naročila na Spletnem mestu ob naročilu ali prednaročilu.
 • 3.4 Kupec neposredno na spletnem mestu izbere izdelek ali izdelke, ki jih želi naročiti, in lahko kadar koli dostopa do strani "Moja košarica", da bi si ogledal izbrane izdelke in jih potrdil ter tako oddal svoje naročilo.
 • 3.5 Stranka se mora v vsakem primeru prijaviti v svoj osebni račun, če tega ni storila že prej, ali ustvariti račun, da bi oddala naročilo na spletnem mestu. Pri zaključevanju naročila bodo morale stranke navesti dodatne informacije, zlasti glede svoje telefonske številke, da bi se lažje dogovorile za dostavo izdelkov, ter naslov za dostavo in izstavitev računa za svoje naročilo. V zvezi s tem kupci ne smejo zahtevati dostave naročenih izdelkov v drugo državo, kot je država, v kateri so ustvarili svoj osebni račun. Nekatera mesta so izključena iz dostave (glej Dodatek 2 teh splošnih pogojev poslovanja). V vsakem primeru morajo biti vsa naročila ustrezno izpolnjena in morajo vsebovati podatke, ki so nujno potrebni za naročilo. Stranka je odgovorna za resničnost, točnost in ustreznost posredovanih podatkov. Družba HOORTRADE ne odgovarja za morebitno zamudo pri dostavi zaradi netočnega ali nepopolnega naslova za dostavo.
 • 3.6 Stranka bo lahko svoje naročilo spremenila, popravila, dopolnila ali celo preklicala, dokler ne bo potrjeno na strani s povzetkom naročila, in sicer pred plačilom.
 • 3.7 Pred potrditvijo naročila mora kupec prebrati te splošne pogoje poslovanja ter jih v celoti in brez pridržkov sprejeti.
 • 3.8 Ko so podatki o naročilu in dostavi potrjeni, mora kupec v prostoru, rezerviranem za ta namen, izbrati način plačila za svoje naročilo, dodati morebitno kodo za popust in nato potrditi plačilo.
 • 3.9 Pogodba je dokončno sklenjena med podjetjem HOORTRADE in stranko, ko slednja prejme potrditev naročila. Ta potrditev naročila vsebuje te splošne pogoje poslovanja v formatu PDF. Naročnik ne more preklicati dokončnega naročila v celoti ali delno, razen če uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe iz člena 7. V primeru napake v naročilu ali podvojenega naročila se mora stranka obrniti na podjetje HOORTRADE, ki lahko dovoli preklic naročila pred dostavo. V takem primeru bo stranka plačala stroške odstopa od pogodbe, določene v členu 7.
 • 3.10 Vsako zahtevo v zvezi z naročilom je treba poslati podjetju HOORTRADE prek kontaktnega obrazca, namenjenega temu, na spletnem mestu, ki je dostopen prek osebnega računa stranke.

4.CENE IN PLAČILNI POGOJI

CENE IZDELKOV

 • 4.1 Dostop do spletnega mesta in predstavitev izdelkov sta brezplačna. Le za naročilo enega ali več Izdelkov je potrebno plačilo s strani slednjega.
 • 4.2 Veljavne cene so tiste, ki veljajo na dan, ko stranka odda naročilo na spletnem mestu.
 • 4.3 Cene izdelkov in morebitni dodatni stroški, povezani z naročilom, so na jasen in razumljiv način navedeni v povzetku naročila. Pred oddajo naročila mora stranka ta povzetek potrditi.

PLAČILNI POGOJI

 • 4.4 Cene se zaračunajo na podlagi tarif, ki veljajo v času oddaje naročila. Račun s povzetkom vseh izdelkov, ki jih je stranka naročila, in njihovimi stroški bo sistematično poslan stranki.
 • 4.5 Kupec bo plačal ceno svojega naročila neposredno na spletnem mestu v skladu z načinom plačila in možnostjo, izbrano ob oddaji naročila, ter v skladu s postopkom, predvidenim za ta namen. Podjetje HOORTRADE glede na državo, v kateri ima stranka stalno prebivališče, ponuja različne načine plačila:

  • V primeru plačila naročila ali prednaročila s CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE se kupec bremeni ob oddaji naročila ali prednaročila.
  • V primeru plačila naročila ali prednaročila s plačilno rešitvijo v 3 obrokih ali 4 obrokih s kreditno kartico storitev izvaja ALMA (podjetje Alma SAS), ki se nahaja na 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine in registriran pri RCS Nanterre pod številko 839 100 575, se stranki ob oddaji naročila ali prednaročila takoj zaračuna prvo mesečno plačilo. Odvisno od izbrane rešitve bodo mesečna plačila odtegnjena vsak mesec, na dan obletnice podpisa prodajne pogodbe, do celotnega povračila, določenega ob potrditvi naročila. HOORTRADE na noben način ne deluje kot posojilodajalec v smislu člena L.311-1 potrošniškega zakonika. Vsaka zavrnitev odobritve kredita s strani Alme za naročilo ima lahko za posledico preklic naročila. Vsaka prekinitev pogojev in pogojev, ki zavezujejo stranko in HOORTRADE, povzroči prekinitev pogojev ali kreditne pogodbe med Almo in stranko. Plačilo na tri/štiri obroke je možno preko našega partnerja Alme. Varnost plačil zagotavlja ALMA in njeni ponudniki storitev. Vsa plačila so zaščitena s 3D Secure. Znesek nakupov: Za plačilo pri Almi so primerni le nakupi med 50 in 4.000 € Stroški: Pri plačilu v več obrokih pri Almi kupec plača pravne stroške upravljanja, ki so navedeni ob oddaji naročila. Alma je upravljavec teleplačil in izda elektronsko potrdilo, ki bo služilo kot dokazilo o znesku in datumu transakcije v skladu z določili 1316. člena in naslednjih členov civilnega zakonika
 • 4.6 Stranka je obveščena, da podjetje HOORTRADE uporablja varen plačilni sistem, ki ga upravljata CHECKOUT in PAYPAL.
 • 4.7 Če kupec ne plača do roka plačila, se njegovo naročilo samodejno, brez predhodnega obvestila in po pravici, ustavi ali razveljavi, brez poseganja v kakršne koli druge ukrepe.

5. DOBAVA IZDELKOV

 • 5.1 Izdelki, naročeni na spletnem mestu, so dobavljeni z vsemi ustreznimi navodili za uporabo in namestitev. Ti dokumenti se lahko na zahtevo pošljejo tudi stranki. Stranko obveščamo, da bodo v primeru naročila Izdelka, dobavljenega v več paketih, ustrezna navodila vključena le v enega od dobavljenih paketov.
 • 5.2 Stranka je obveščena, da se izdelki dostavljajo s strani pooblaščenega prevoznika. Dostava je brezplačna.
 • 5.3 Če na spletnem mestu med postopkom naročanja ali v opisu naročenih Izdelkov ni drugače navedeno (zlasti v primeru rezervacije ali predhodnega naročila Izdelka), se podjetje HOORTRADE zavezuje, da bo navedene Izdelke poslalo v 72 delovnih urah od potrditve naročila. Dobavni roki, objavljeni na spletnem mestu, so v skladu s prakso naših pooblaščenih prevoznikov. V vsakem primeru bodo naročeni Izdelki dostavljeni v največ tridesetih (30) dneh po sklenitvi pogodbe ali v roku, dogovorjenem s stranko. Prednaročila kupcu omogočajo, da si rezervira zalogo izdelkov, ko prispejo.
 • 5.4 Dostava se opravi na naslov, ki ga je navedel kupec. Podjetje HOORTRADE nima možnosti spreminjanja naslova po potrditvi naročila. Vsakršna odsotnost Stranke na sestanku za dostavo, dogovorjenem s prevoznikom, vključno v primeru napake v naslovu za dostavo in/ali težav pri vzpostavljanju stika s Stranko, je za podjetje HOORTRADE enakovredna zavrnitvi prevzema Izdelkov s strani Stranke. V takem primeru ima podjetje HOORTRADE pravico, da stranki zaračuna vse ali del dodatnih stroškov, povezanih s potrebo po novi dostavi izdelkov, o čemer je bila stranka predhodno obveščena.
 • 5.5 V primeru, da stranka ne prevzame naročenega(-ih) izdelka(-ov), ne da bi za to podjetju HOORTRADE predložila kakršno koli utemeljitev, si podjetje HOORTRADE pridržuje pravico, da stranki zaračuna kazni, izračunane v skladu s tarifo za vračila 7.7).
 • 5.6 Ob dostavi mora stranka takoj preveriti število dostavljenih paketov in njihovo stanje. Stranka lahko ob dostavi zavrne paket, če opazi kakršno koli nepravilnost v zvezi z dostavo (poškodba, poškodovan ali odprt paket, zlomljeni ali poškodovani izdelki itd.). Če med dostavo manjka paket, mora stranka to navesti na dobavnici in pri tem navesti referenčno številko manjkajočega paketa ter prevzeti druge pakete. Če so bili izdelki, ki jih je naročil kupec, med prevozom na dogovorjeni kraj dostave poškodovani ali če manjka eden ali več paketov, mora kupec na dobavnici, ki mu jo ob dostavi predloži prevoznik, navesti vse koristne, natančne in utemeljene pridržke. Ti pridržki morajo biti jasni in podrobni (navedba manjkajočih ali poškodovanih paketov in zadevne številke med dostavljenimi paketi, opis težave, na katero je naletel, in nastale škode). Splošne formulacije, kot so "odvisno od odprtja" ali "odvisno od preverjanja ali popisa paketa", ne predstavljajo natančnih in utemeljenih pridržkov, kot jih pričakuje HOORTRADE, in nimajo vrednosti.
 • 5.7 Stranka je ustrezno obveščena, da niti prevoznik niti podjetje HOORTRADE ne moreta biti odgovorna za prevzem paketov s strani osebe, ki jo je pooblastila stranka in ki bi pošiljko sprejela brez zadržkov. Družba HOORTRADE mora biti v vsakem primeru čim prej obveščena o takšnem položaju, da lahko stopi v stik z zadevnim prevoznikom in določi, kakšne ukrepe je treba sprejeti v zvezi z dostavljenim naročilom. V zvezi s tem naj kupec dokumentira morebitne težave (fotografija, komentarji na dobavnici), da se olajša obdelava vračil pri prevozniku. Če ob dostavi ni bilo nobenih pridržkov, stranka potrjuje, da je prejela izdelke, ki so skladni z njenim naročilom in so v očitno dobrem stanju, brez poseganja v pravico stranke, da pozneje uporabi veljavna pravna jamstva, če so izpolnjeni zahtevani pogoji.
 • 5.8 Če se Strankina pošiljka vrne podjetju HOORTRADE zaradi nepravilnosti ali poškodbe, bo podjetje HOORTRADE po prejemu vrnjene pošiljke stopilo v stik s stranko in jo vprašalo, kako naj nadaljuje z naročilom. Če je stranka pomotoma zavrnila pošiljko, lahko zahteva, da se ji pošlje nazaj, tako da najprej plača stroške v zvezi z novo pošiljko, o čemer bo obveščena. Te stroške je treba plačati tudi za naročila, pri katerih so bili stroški prevoza ponujeni ob oddaji naročila.
 • 5.9 Vsaka zamuda pri dostavi glede na datum ali obdobje, ki ga je kupec navedel ob naročilu, ali, če ob naročilu ni bil naveden datum ali obdobje, ki presega trideset (30) dni od sklenitve pogodbe, lahko povzroči preklic prodaje na pobudo kupca, in sicer na pisno zahtevo kupca s priporočenim pismom s povratnico, če kupec potem, ko je podjetju HOORTRADE naročil dostavo, tega ni storil. Stranki bodo nato povrnjeni vsi plačani zneski najpozneje v štirinajstih (14) dneh po datumu, ko je bila pogodba prekinjena. Ta klavzula se ne uporablja, če je do zamude pri dobavi prišlo zaradi višje sile.

6. POPIS PRED MONTAŽO

 • Stranka mora po dostavi naročila in pred kakršno koli zahtevo za poprodajno storitev podjetja HOORTRADE zagotoviti, da je preverila vse dele, ki jih vsebujejo dostavljeni paketi, in to v največ štirinajstih (14) koledarskih dneh. Ta popolni pregled je nujen, da se zmanjša število pozivov poprodajni službi podjetja HOORTRADE in da se tako podjetje HOORTRADE lahko odzove na zahteve stranke naenkrat in kar najhitreje. V nasprotnem primeru se lahko odzivni čas podjetja HOORTRADE podaljša.

7. PRAVICA DO UMIKA

 • 7.1 Kupec lahko v roku štirinajstih (14) dni od prejema izdelkov uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe pri podjetju HOORTRADE v skladu z veljavnimi zakonskimi pogoji, navedenimi v potrošniškem zakoniku, ne da bi mu bilo treba utemeljiti razlog ali plačati kakršno koli kazen.
 • 7.2 Če želi kupec uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, mora pred iztekom zgoraj navedenega roka obvestiti podjetje HOORTRADE o svoji odločitvi, da odstopa od sklenjene pogodbe, s pošiljanjem:
  • Z obrazcem, ki je priložen tem Splošnim pogojem poslovanja, v Prilogi 1, in ga pošlje po pošti s potrdilom o prejemu ali prek kontaktnega obrazca, ki je na voljo v območju za stranke na spletnem mestu.
  • s katero koli drugo izrecno in nedvoumno izjavo, s katero izrazi željo po odstopu od pogodbe (na primer s pismom, poslanim s priporočeno pošiljko s potrdilom o prejemu).
 • 7.3 Stranka mora v vsakem primeru nedvoumno in nedvoumno izraziti željo po odstopu od pogodbe.
 • 7.4 Ko HOORTRADE prejme pravilno izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe, bo stranki nemudoma poslal potrdilo o prejemu odstopa na trajnem nosilcu podatkov na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla ob oddaji naročila.
 • 7.5 Vsako vračilo izdelkov, ki ga stranka pošlje podjetju HOORTRADE pred prejemom potrdila o prejemu in/ali pisnega potrdila podjetja HOORTRADE z navedbo lokacije/lokacije, kamor naj se izdelek vrne, bo podjetje HOOTRADE zavrnilo in vrnilo pošiljatelju.
 • 7.6 V vsakem primeru bo moral kupec izdelke vrniti podjetju HOORTRADE ali drugi osebi, ki jo določi podjetje HOORTRADE, brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v štirinajstih (14) dneh po obvestilu o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. V vsakem primeru mora kupec vrniti zadevne izdelke podjetju HOORTRADE v originalni embalaži, vključno s priloženimi navodili in/ali vsemi dodatki.
 • 7.7 V ta namen in glede na naravo Izdelkov družba HOORTRADE Stranki ponuja storitev vračanja Izdelkov zaradi njihove prostornine in/ali teže.
  Stroški vračila Izdelkov so sestavljeni iz fiksnih stroškov v višini 26,45 EUR (vključno z DDV) na paket + variabilnih stroškov glede na težo paketa (glej spodnjo tabelo).
  TEŽA PAKETA DO (v kg) STROŠKI VRNITVE NA PAKET Z DAVKOM
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Podjetje HOORTRADE bo v vsakem primeru opravilo vse uporabne preglede ob prejemu izdelkov. Da bi podjetje HOORTRADE lahko opravilo potrebne preglede in čim bolje uredilo zahtevo za odstop od pogodbe, podjetje HOORTRADE priporoča, da stranka pred pošiljanjem pošlje podjetju HOORTRADE fotografijo vrnjenega izdelka (izdelkov) in pošiljke (pošiljk). Podjetje HOORTRADE prosi stranko, da s paketov odstrani izhodne transportne nalepke.

  Izdelki, vrnjeni nepopolni, pokvarjeni ali poškodovani zaradi nepravilnega ravnanja s strani stranke, ne bodo povrnjeni v celoti. Podjetje HOORTRADE bo stranko obvestilo o vrednosti nadomestila, ki ustreza nastali izgubi.

 • 7.8 Če stranka uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, ji bo podjetje HOORTRADE brez nepotrebnega odlašanja povrnilo vse zneske, ki jih je stranka plačala, in sicer v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko je podjetje HOORTRADE obveščeno o odločitvi stranke, da odstopi od pogodbe. Ustrezni stroški vračila se odštejejo od povrnjenega zneska. To povračilo se lahko odloži do vračila Izdelkov ali dokler potrošnik kupec ne predloži dokazila o pošiljanju teh Izdelkov s fotografijo Izdelka in paketa, pri čemer se ohrani datum prvega od teh dejstev. Povračilo se izvede z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri oddaji naročila, razen če se stranka izrecno strinja z uporabo drugega plačilnega sredstva in pod pogojem, da povračilo stranki ne povzroči nobenih stroškov.

8.GARANCIJA ZA IZDELEK

PRAVNE GARANCIJE

Potrošniki lahko izbirajo med popravilom ali zamenjavo blaga, pri čemer se upoštevajo stroškovni pogoji iz člena L.217-9 francoskega potrošniškega zakonika. Razen v primeru rabljenega blaga jim 24 mesecev po dobavi blaga ni treba dokazovati obstoja neskladnosti.
Zakonsko jamstvo za skladnost se uporablja neodvisno od morebitnega komercialnega jamstva, ki je bilo odobreno.
Potrošnik se lahko odloči, da bo uveljavljal jamstvo za skrite napake prodanega predmeta v smislu člena 1641 civilnega zakonika, razen če je prodajalec določil, da ni dolžan zagotoviti nobenega jamstva; v primeru uveljavljanja tega jamstva lahko kupec izbira med odstopom od prodaje ali znižanjem prodajne cene v skladu s členom 1644 civilnega zakonika. Na voljo ima dve leti od odkritja napake.
Odložitev, ustavitev ali prekinitev zastaralnega roka ne sme imeti za posledico podaljšanja zastaralnega roka po dvajsetih letih od dneva nastanka pravice v skladu s členom 2232 civilnega zakonika.

 • 8.1 Za vse izdelke, kupljene na spletnem mestu, veljajo naslednje pravne garancije, kot jih določata francoski civilni zakonik in zakonik o varstvu potrošnikov.
 • 8.2 Vendar je kupec ustrezno obveščen, da kakršno koli spreminjanje, rezanje ali prilagajanje enega ali več delov dobavljenih izdelkov preprečuje uporabo povezanih pravnih jamstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

PRAVNO JAMSTVO ZA SKLADNOST

 • 8.3 V skladu s členom L.217-4 in naslednjimi francoskega potrošniškega zakonika je prodajalec dolžan dobaviti blago, ki je v skladu s pogodbo, sklenjeno s potrošnikom Kupcem, in se odzvati na morebitne pomanjkljivosti glede skladnosti, ki obstajajo ob dobavi izdelka. Jamstvo za skladnost se lahko uveljavlja, če je napaka obstajala na dan prevzema izdelka.
 • 8.4 Če pa se je napaka pojavila v 24 mesecih od tega datuma, se domneva, da je ta pogoj izpolnjen. Vendar lahko v skladu s členom L.217-7 francoskega potrošniškega zakonika "prodajalec to domnevo ovrže, če ni skladna z naravo [izdelka] ali domnevno neskladnostjo". V zvezi s tem lahko podjetje HOORTRADE analizira sporni Izdelek, da ugotovi, ali je ugotovljena napaka obstajala na dan, ko je bil Izdelek dostavljen stranki. Po tem 24-mesečnem obdobju pa mora stranka dokazati, da je napaka obstajala v času, ko je stranka prevzela izdelek.
 • 8.5 V skladu s členom L.217-9 francoskega potrošniškega zakonika "v primeru neskladnosti lahko kupec izbira med popravilom ali zamenjavo blaga. Vendar prodajalec ne sme ravnati v skladu s kupčevo izbiro, če je ta izbira povezana s stroški, ki so ob upoštevanju vrednosti blaga ali pomembnosti napake očitno nesorazmerni z drugo možnostjo. V tem primeru mora ravnati po načinu, ki ga kupec ni izbral, razen če je to nemogoče."

PRAVNO JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE

 • 8.6 V skladu s členi 1641 do 1649 francoskega civilnega zakonika lahko kupec zahteva uveljavitev jamstva za skrite napake, če se predstavljene napake niso pojavile ob nakupu, so nastale pred nakupom in so dovolj resne (zaradi napake mora biti izdelek neprimeren za uporabo, za katero je namenjen, ali pa mora to uporabo zmanjšati do te mere, da kupec izdelka ne bi kupil ali ga ne bi kupil po taki ceni, če bi vedel za napako).
 • 8.7 Pritožbe in zahtevke za povračilo za neskladen Izdelek je treba poslati po pošti ali prek kontaktnega obrazca, ki je namenjen temu in je dostopen na spletnem mestu v območju za stranke. Kupcu bo znesek njegovega naročila povrnjen z bančnim nakazilom. Stroški postopka vračila (zlasti stroški vračila zadevnega izdelka) ostanejo v breme podjetja HOORTRADE.

PRAVNO JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE

 • 8.8 Brez poseganja v pravico do koriščenja veljavnih zakonskih jamstev, kot je navedeno zgoraj, ki so za podjetje HOORTRADE zavezujoča za zagotavljanje skladnosti izdelkov, lahko kupec koristi dodatno komercialno jamstvo, odvisno od kupljenega izdelka (izdelkov).
 • 8.9 Komercialna garancija ni brezplačna.
 • Trajanje in znesek komercialne garancije sta navedena tudi na računu stranke v njenem območju za stranke.

9.ODGOVORNOST

 • 9.1 Vsaka stranka prevzame odgovornost za posledice, ki so posledica njenih napak, napak ali opustitev in povzročijo neposredno škodo drugi stranki.

ODGOVORNOST STRANKE

 • 9.2 Stranka je izključno odgovorna za kakovost, natančnost, ustreznost in točnost informacij, ki so na voljo na spletnem mestu za namene oddaje in potrditve njenega naročila. Zaradi kakršne koli napake stranke v zvezi z informacijami, ki jih je sporočila podjetju HOORTRADE ob oddaji naročila in bi lahko vplivale na dobavo naročenih izdelkov, lahko podjetje HOORTRADE zaračuna stroške, potrebne za zagotovitev nove dobave. Podjetje HOORTRADE za to ne more biti odgovorno.
 • 9.3 Stranka je izključno odgovorna podjetju HOORTRADE in po potrebi tretjim osebam za kakršno koli škodo kakršne koli narave, ki jo povzročijo informacije, sporočene, posredovane ali razširjene v zvezi z oddajo njenega naročila in uporabo teh splošnih pogojev poslovanja, ter za kakršno koli kršitev teh pogodbenih določil z njene strani.
 • 9.4 Stranka je izključno odgovorna za izbiro izdelkov, ki jih je naročila prek spletnega mesta.
 • 9.5 Za montažo in vgradnjo dobavljenega(-ih) izdelka(-ov) je odgovoren izključno kupec. Prav tako je za vsako morebitno razrezovanje Izdelka ali spreminjanje sestavnega dela Izdelka izključno odgovorna stranka. Družba HOORTRADE v nobenem primeru ne more biti odgovorna za montažo, ki ni v skladu z dobro prakso ali navodili za montažo in uporabo.
 • 9.6 Da bi zagotovili pravilno obravnavo pritožbe Stranke, mora Stranka na dan dostave pregledati stanje in vsebino svoje pošiljke, da bi lahko oblikovala potrebne pridržke pod pogoji iz 5. člena), in o vsaki ugotovljeni napaki takoj obvestiti podjetje HOORTRADE prek kontaktnega obrazca. Če je ugotovljena napaka, kupec ne sme sestaviti izdelka, dokler podjetje HOORTRADE ne obdela reklamacije (glej čas obdelave v členu 8.9 teh splošnih pogojev poslovanja). Če je Izdelek sestavljen, podjetje HOORTRADE ne more biti odgovorno za morebitne napake, ugotovljene po tem, ko je bil Izdelek sestavljen. Če Stranka ne obvesti podjetja HOORTRADE o obstoju okvarjenega dela in ga sestavi kot del sestavljanja Izdelka, se posledično ne bo mogla sklicevati na neskladnost tega dela.
 • 9.7 Če kupec zaupa montažo in namestitev kupljenega izdelka tretjemu ponudniku storitev ali profesionalnemu monterju, je slednji izključno odgovoren za montažo, sredstva, uporabljena v ta namen, in morebitno škodo, ki lahko nastane kupcu in/ali izdelku med montažo ali po njej. Podjetje HOORTRADE v nobenem primeru ni odgovorno v zvezi s tem. Podjetje HOORTRADE v tem primeru zavrne vsako zahtevo, naslovljeno na poprodajno službo podjetja HOORTRADE. Podjetje HOORTRADE mora biti nemudoma obveščeno o morebitni konstrukcijski ali oblikovni napaki sestavnega dela Izdelka pred njegovo montažo, vrtanjem itd., pri čemer se stranka zaveže, da bo prekinila montažo, ki jo je zaupala tretjemu strokovnjaku. Podjetje HOORTRADE ne more biti odgovorno za napako, če je bil sporni del vgrajen ali vključen v strukturo izdelka kljub obvestilu, poslanemu podjetju HOORTRADE.

ODGOVORNOST DRUŽBE HOORTRADE

 • 9.8 Podjetje HOORTRADE sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so kupcu dobavljeni izdelki optimalne kakovosti in v optimalnih pogojih. HOORTRADE prevzema polno odgovornost za Izdelke, ki so Strankam na voljo na Spletnem mestu, in bo sam obravnaval morebitne pritožbe v zvezi z omenjenimi Izdelki.
 • 9.9 Vendar pa podjetje HOORTRADE ne more biti odgovorno za morebitno škodo, ki jo je mogoče pripisati bodisi stranki sami bodisi nepredvidljivemu in nepremagljivemu dejanju tretje osebe zunaj pogodbe ali primeru višje sile.
 • 9.10 Poleg tega ne odgovarja v primeru škode, ki jo utrpi stranka zaradi neustrezne uporabe ali montaže/montaže izdelkov, ki ni v skladu z navodili, ne glede na to, ali to montažo opravi stranka sama ali tretja oseba, ki jo imenuje ponudnik storitev.
 • 9.11 V primeru pritožbe Stranke v zvezi z napako, ugotovljeno na Izdelku, se družba HOORTRADE zavezuje, da bo potrdila prejem Strankinega zahtevka v oseminštiridesetih (48) delovnih urah po prejemu popolne dokumentacije Stranke (sklic, količina, fotografije, vse informacije, ki jih zahteva družba HOORTRADE). V primeru ugotovljene napake na izdelku, ki jo potrdi podjetje HOORTRADE, se podjetje HOORTRADE zavezuje, da bo stranki ponudilo rešitev, prilagojeno njeni zahtevi, v roku štirinajstih (14) koledarskih dni od potrditve, da je bila pritožba upoštevana.

10. SILJNI IZGUBLJENCI

 • 10.1 "Višja sila" je opredeljena kot dogodek, na katerega ena od strank nima vpliva in ga v času sklenitve pogodbe med podjetjem HOORTRADE in stranko ni bilo mogoče razumno predvideti. Takšen dogodek bo opredeljen takoj, ko stranka, ki je žrtev takšnega dogodka, ne bo mogla ustrezno izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, in to kljub izvajanju ustreznih in primernih ukrepov, namenjenih omejevanju njegovih učinkov.
 • 10.2 Nobena od strank ne bo odgovorna drugi stranki za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju obveznosti, ki izhaja iz teh SPP, ki bi bila posledica dejanja druge stranke po nastopu višje sile, kot jo priznava in opredeljuje francoska sodna praksa.
 • 10.3 Primer višje sile začasno ustavi obveznosti, ki izhajajo iz teh SPP, za čas svojega obstoja in nobena od strank se v tem obdobju ne more veljavno sklicevati na obstoj takšnega primera višje sile v smislu člena 1218 francoskega civilnega zakonika, da bi upravičila prekinitev svojega pogodbenega razmerja z drugo stranko. Če pa višja sila traja več kot trideset (30) zaporednih dni, ima katera koli stranka pravico, da po osmih (8) dneh po pošiljanju priporočenega pisma s potrdilom o prejemu, v katerem je obveščena o tej odločitvi, odpove te SPP.

11. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 • 11.1 Spletno mesto ter zbirke podatkov, besedila, dokumenti, informacije, slike, fotografije, grafike, logotipi ali kateri koli drugi podatki so zaščiteni v skladu s členom L.111-1 in naslednjimi francoskega zakonika o intelektualni lastnini in ostajajo v izključni lasti družbe HOORTRADE ali po potrebi njihovih lastnikov, od katerih je družba HOORTRADE pridobila potrebna dovoljenja za delovanje.
 • 11.2 Družba HOORTRADE ostaja lastnik vseh pravic intelektualne lastnine, ki so deponirane in registrirane pri Nacionalnem inštitutu za intelektualno lastnino (Institut National de la Propriété Intellectuelle - INPI) in se nanašajo na spletno stran, ter vseh pravic intelektualne lastnine in avtorskih pravic v zvezi s katerim koli drugim razlikovalnim znakom, ki pripada družbi HOORTRADE.
 • 11.3 Vsako razmnoževanje in/ali predstavljanje, prenašanje, prevajanje, prilagajanje, izkoriščanje, distribucija, oddajanje in/ali sporočanje v kakršni koli obliki, v komercialne ali nekomercialne namene, celotnega spletnega mesta ali njegovega dela ali katere koli pravice intelektualne lastnine, ki pripada družbi HOORTRADE, je strogo prepovedano. Stranka se prav tako vzdrži vseh dejanj, ki bi lahko neposredno ali posredno kršila pravice intelektualne lastnine družbe HOORTRADE.
 • 11.4 V primeru kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s spletnim mestom ali pravicami družbe HOORTRADE je stranka pozvana, da o tem obvesti družbo HOORTRADE prek kontaktnega obrazca v območju za stranke na spletnem mestu.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

13. JEZIK SPP

 • 13.1 Ti splošni pogoji poslovanja so napisani v francoščini.
 • 13.2 Če jih je treba prevesti v enega ali več jezikov, bo v primeru spora za verodostojno veljala samo francoska različica besedila.

14. PRAVO, KI SE UPORABLJA, IN PRISTOJNOST

 • 14.1 Za te splošne pogoje poslovanja velja francosko pravo.
 • 14.2 V primeru kakršnega koli spora, ki ga lahko povzročijo ti splošni pogoji poslovanja (ali katera koli njihova klavzula) in/ali razmerje med strankama, se lahko stranka poleg tega, da se obrne na eno od sodišč z ozemeljsko pristojnostjo v skladu z zakonikom o civilnem postopku, odloči, da zadevo predloži sodišču v kraju, kjer je stranka prebivala ob sklenitvi pogodbe ali ob nastanku škodnega dogodka.
 • 14.3 V skladu s členom L.612-1 zakonika o varstvu potrošnikov opozarjamo, da ima "vsak potrošnik pravico, da se brezplačno obrne na potrošniškega mediatorja, da bi sporazumno rešil spor med njim in strokovnjakom. V ta namen strokovnjak potrošniku zagotovi učinkovito uporabo sheme potrošniške mediacije".
 • 14.4 V skladu s sklepom št. 2015-1033 z dne 20. avgusta 2015 in izvedbenim odlokom št. 2015-1382 z dne 30. oktobra 2015 se lahko vsak potrošniški spor ali sodni postopek, za katerega velja člen L.612-2 francoskega potrošniškega zakonika, reši izvensodno z mediacijo pri CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris.
 • 14.5 Za predložitev spora mediatorju lahko stranka:
  • (i) izpolniti obrazec na spletni strani CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; ali,
  • (ii) svojo zahtevo pošlje z navadno ali priporočeno pošto na naslov CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIZ; ali
  • (iii) pošlje elektronsko sporočilo na naslov consommation@cmap.fr.
 • 14.6 Opozarjamo vas, da mediacija ni obvezna, razen če zakon določa drugače, in je na voljo za reševanje sporov brez sodne poti.

Annexe 1 – Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

V vednost HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'artillerie - 69007 LYON - Francija

Obveščam vas o odstopu od pogodbe v zvezi z naročilom št: ________________

In v zvezi s spodnjim(-i) izdelkom(-i):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Prejeto dne: __ / __ / ____

Moje ime in naslov :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Strinjam se s storitvijo vračila, ki jo ponuja Hoortrade (odstavek 7.7 splošnih pogojev).

Datum : __ / __ / ____

Podpis (samo v primeru obvestila o tem obrazcu na papirju) :

DODATEK 2 - SEZNAM POŠTNIH ŠTEVILK, KI JIH PODJETJE HOORTRADE NE DOSTAVLJA

Država Mesto Poštne številke
Francija
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Nemčija
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Hrvaška
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Danska
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Španija
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estonija
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finska
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italija
Razen Sicilije in Sardinije
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norveška
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nizozemska
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalska
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Švedska
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Dostava
5/9 dni

Varna
plačila

Brezplačna dostava

Brezstična
dostava

Varno plačilo

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Dobrodošli pri Cazeboo!

Cazeboo, ki je specializiran za spletno prodajo moderne zunanje opreme, zlasti pokrival za terase in vrtove, vam v čast ponuja popolno ponudbo za dodajanje vrednosti vaši zunanjosti v skladu z najnovejši tržni trendi po izjemno konkurenčnih cenah!

Kakovost po pravi ceni! To je moto družbe Cazeboo!

Vsi naši izdelki so bili premišljeni in oblikovani v obliki kompleta.
Enostavna in hitra namestitev, sestavljanje pergol, paviljonov in nadstreškov Cazeboo bo otročje lahko.

Vsi naši modeli so bili zasnovani tako, da združujejo varnost in estetiko.

Cazeboo vam ponuja izbiro, da izpolni vse vaše želje in zahteve: platnena pergola, bioklimatska, vrtna uta, nadstrešek za avto, kiosk, ...
V Cazeboo je vse narejeno, da bi bili zadovoljni!
Odkrijte tudi vse naše dodatke za zunanjost, ki izgleda kot vi: na voljo vam bodo platna in rezervni deli za streho, da izpopolnite svoj projekt .

Da vam olajšamo izbiro, imate na vseh naših listih izdelkov vse tehnične informacije, podroben opis izdelka in vizualne podobe.

Plačila so varna in dostava je brezplačna, tako dobiček vzemi in prijetno nakupovanje!